Besinlerin Yapı ve Görevleri

Bütün canlılar hayatlarını sürdürebilmek için besin maddelerini tüketmek zorundadırlar. Bazı canlılar bu besinlerin çoğunu kendi vücutlarında üretirler.Böyle canlılara ototrof denir. Birçok canlı ise gerekli besinleri dış ortamdan hazır almak zorundadır. Böyle canlılara ise heterotrof denir.Besinler canlı vücudunda; gerekli enerjinin kazanılmasında, yapı maddesi temininde, yıpranan kısımların onarılmasında ve bütün vücutta düzenlemenin sağlanmasında kullanılır.Besinler; kimyasal yapılarına göre, organik besinler ve inorganik besinler diye ayrılır. Elde ediliş kaynaklarına göre, bitkisel besinler ve hayvansal besinler diye ayrılır. Görevlerine göre ise üç çeşit besin vardır.Görevlerine Göre Besinler